fbpx Ewa Sugajska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Ewa Sugajska

Ewa Sugajska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 15 listopada 2002 roku

Ewa Sugajska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The role of the yeast protein phosphatase 2A Pph22 in nutrient-induced, Sch9-dependent signal transduction”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Muszyńska, dr Andrzej Składanowski, prof. AMG, prof. dr Johan Thevelein (recenzent zagraniczny)

Dyplom nr 2195.


Gdańsk, 03 stycznia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: