fbpx Scintylator and luminescence counter MicroBeta2 LumiJET | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Scintylator and luminescence counter MicroBeta2 LumiJET

Scintylator and luminescence counter MicroBeta2 LumiJET

Wielodetektorowy licznik scyntylacyjny i luminescencyjny pozwalający na pomiary w mikropłytkach, probówkach eppendorfa, naczynkach scyntylacyjnych o pojemności co najmniej  4 mL oraz na filtrach. Licznik mierzy w sposób bezpośredni promieniowanie beta z wydajnością nie mniejszą niż 50% dla 3H, 90% dla 14C oraz powyżej 95% dla 32P. Urządzenie jest wyposażone w dwa zestawy układu detektorów przy czym jeden układ składa się z dwóch fotopowielaczy pracujących w koincydencji. Jeden  fotopowielacz rejestruje sygnał z dołu, a drugi, z góry. Urządzenie jest wyposażone w podajnik mieszczący 16 mikropłytek w formacie SBS. Czytnik może pracować w trybie: zliczeń CPM pojedynczego lub podwójnego znakowania; zliczeń DPM pojedynczego znakowania lub podwójnego znakowania; zliczeń ParaLux lub równoważnego oraz trybie luminescencyjnym. Urządzenie pracuje w trybie pomiaru czasowo-rozdzielczego (TR-LSC) dla zmniejszenia poziomu tła. Ponadto czytnik jest wyposażony w system termostatowania układu detektorów dla uzyskania optymalnej czułości dla pomiarów luminescencyjnych. Urządzenie posiada układ automatycznego dozownika pozwalający na pomiary w trybie luminescencji błyskowej.


MicroBeta®2 and MicroBeta2 LumiJET are microplate counters that measure radioactivity, as well as luminescence. These instruments are available in 1-, 2-, 6-, and 12-detector configurations with 16-shelf loading capacity. A robotic loading option allows efficient integration into robotics systems. Each instrument model also supports different plate matrices and is capable of running samples in either “96-well + 384-well plate” format or in “96-well + 24-well plate” format. The samples can be contained on microtiter plates, 4-mL vials, Eppendorf® tubes, or on filtermats.  Counting efficiency: 3H Typically 57 %, 14C Typically 94 %. The MicroBeta2 LumiJET model is available with a choice of single or dual injectors per detector, and is also available with 1-, 2-, 6-, and 12-detector configurations. Both 96- and 384-well plates can be used. The injector configuration of the MicroBeta2 LumiJET enables flash luminescence studies. Unique detector design consists of two photomultiplier tubes (PMT). One is located below the sample, the other above the sample. These count the sample simultaneously, in coincidence, which allows the best possible counting geometry, superior counting efficiency, and the most efficient reduction of background. PMT positioning for the measurement is automatic. Maximum height of the sample for 16-shelf MicroBeta2 is 45 mm, or 20 mm with robotic loading shelf. Counting modes include single- and dual-label CPM, single- and dual-label DPM, ParaLux™ count mode, and luminescence counting. Luminescence option includes a cooling device, which assures a stable temperature for the Upper PMTs, providing superior luminescence sensitivity.

Przejdz do / Go to: Pracownia izotopowa / Isotope Laboratory

Contact person: dr hab. Rafał Dutkiewicz

Laboratory: 
Pracownia Izotopowa / Isotope Laboratory
Team: 
Zespół Laboratoriów Specjalistycznych / Core Facility Laboratories
Manufacturer/model: 
Perkin-Elmer
sdf