Zasady rekrutacji | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zasady rekrutacji

Studia I i II stopnia

Ogólne zasady rekrutacji są dostępne na stronie głównej UG.