Zasady rekrutacji | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zasady rekrutacji

Studia I i II stopnia

Rekrutacja na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed na rok akademicki 2018/2019

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia
Ogólne zasady rekrutacji są dostępne na stronie głównej UG.