fbpx Komunikaty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Komunikaty

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Urban

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 października 2021 roku, 6:47

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 października 2021 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Aleksandry Urban

 

na temat:

„Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny”,
(„Mutations of early proteins of the complement cascade – functional characteristics, potential applications.”)

 

 

Promotor:    

Pan dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. n. med. Anna Świerzko, Instytutu Biologii Medycznej PAN

Pani dr hab. Magdalena Winiarska, Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Aleksandry Urban

 

 

  Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                             dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Redlisiaka

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 września 2021 roku, 8:58

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15 października 2021 roku (piątek), o godz. 13.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Michała Redlisiaka

 

na temat:

„Wpływ temperatury środowiska i czynników wewnątrzgatunkowych na terminy migracji śpiewaka Turdus philomelos przez południowe wybrzeże Bałtyku”,
 („Effect of environmental temperatures and intraspecific factors on migration timing of Song Thrush Turdus philomelos through the southern Baltic coast”).

 

Promotor:    

Pani dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pan dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK, Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

 

Zastępca Przewodniczącego

                     Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                                    

                      dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anne Ausems

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 września 2021 roku, 8:33

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 października 2021 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Anne Ausems

na temat:

 

"Rekonstrukcja istotnych faz cyklu życiowego czterech gatunków oceanników i nawałników przy wykorzystaniu analizy stabilnych izotopów oraz ptilochronologii"
(„Reconstructing important phases of the annual cycle of four species of storm-petrels using stable isotope analyses and ptilochronology”)

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Dariusz Jakubas, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pan prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Zakład Ekologii Morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Pan prof. dr hab. dr hab. Piotr Minias, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 

      Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: www.biology.ug.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                         

                              dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Łukasza Braszki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 września 2021 roku, 8:32

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 października 2021 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Łukasza Braszki

 

na temat:

„Wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia na wzorzec zapisu hipokampalnego EEG u swobodnie poruszających się szczurów”,
(„Influence of farmacological activation and inactivation of ventral tegmental area on hippocampal EEG rhythm in freely moving rats”).

 

Promotor:    

Pani dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Promotor pomocniczy:

Pan dr Paweł Matulewicz, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Jan Konopacki, Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Pan dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

 

Zastępca Przewodniczącego

                     Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                                    

                      dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG