fbpx Komunikaty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Komunikaty

Zawiadomienie o obronie mgr Kamil Mieczkowski

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 października 2020 roku, 12:32

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 16 października 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra Kamila Mieczkowskiego

na temat:

“Znaczenie FGFR2 w progresji i terapii luminalnych raków piersi”,

(“FGFR2 importance in luminal breast cancer progression and therapy”).

 

Promotor:  

Pan dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Recenzenci:

Pani dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. SGGW, Katedra Nauk Fizjologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Pan dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/74797/kamil_mieczkowski

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

     Przewodniczący

             Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                              /-/

                            dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Kamila Mieczkowskiego 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie_o_obronie_mgr_kamil_mieczkowski.pdf755.02 KB

Zawiadomienie o obronie mgr Katarzyna Kozłowska

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 października 2020 roku, 8:11

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 30 października 2020 roku o godz. 14:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Katarzyny Kozłowskiej

na temat:

„Strategie regulacji formowania makromolekularnych kompleksów inicjujących proces replikacji DNA fagów niosących geny toksyn Shiga”

("Regulatory strategies for formulation of macromolecular complex initiating the replication process of phages carrying Shiga toxins genes")

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

Pani prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                   /-/

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

 

 

 

Zawiadomienie o obronie - mgr Dawid Kościelniak

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 października 2020 roku, 7:56

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 30 października 2020 roku o godz. 12:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra Dawida Kościelniaka

na temat:

„Nieprogramowany poślizg transkrypcji: analiza porównawcza bakteryjnej (Escherichia coli) i bakteriofagowej (T7) polimerazy RNA”,

(„Non-programmed transcriptional slippage: comparative analysis of bacterial (Escherichia coli) and bacteriophage (T7) RNA polymerases”).

 

Promotor:  

Pan dr hab. Marian Sęktas, prof. UG, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

Pani dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. IBB PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                    /-/

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie_o_obronie_mgr_dawid_koscielniak.pdf804.07 KB

Zawiadomienie o obronie - mgr inż. Andrzej Dubiel

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 października 2020 roku, 12:52

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 23 października 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra inż. Andrzeja Dubiela

na temat:

„Proteaza ClpAP jako czynnik kontrolujący aktywację systemu toksyna-antytoksyna parDE plazmidu RK2”,

(„ClpAP protease as a controlling factor of the parDE toxin-antitoxin system activation of RK2 plasmid”)

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Igor Konieczny, Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Promotor pomocniczy:

Pani dr Katarzyna Węgrzyn,  Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pan dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ, Zakład Biochemii Analitycznej,   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Pani dr hab. Urszula Zielenkiewicz, prof. IBB PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/65779/andrzej_bartlomiej_dubiel

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

     Przewodniczący

             Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                            /-/

                            dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Andrzeja Dubiela