fbpx Komunikaty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Komunikaty

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Felberg-Miętka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 8:05

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 lipca 2022 roku (piątek), godz. 12.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Anny Felberg-Miętka

 

na temat:

Znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej”,
(„Role of the complement system in cancer development and anticancer therapy”).

 

Promotor:    

Pan dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pani dr hab. Małgorzata Firczuk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pan dr hab. n. med. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN, Instytut Biologii Medycznej PAN

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                    

  dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Zawiadomienie o obronie mgr Magdaleny Koseckiej

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 7:51

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 lipca 2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Magdaleny Koseckiej

 

na temat:

Różnorodność genetyczna fotobiontów w porostach Boliwii”,
(„Genetic diversity of lichen photobionts of Bolivia”).

 

Promotor:    

Pan prof. dr hab. Martin Kukwa, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Promotor pomocniczy:    

Pani dr Beata Guzow-Krzemińska, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pani dr hab. Anna Łubek, prof. UJK, Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pani dr hab. Kaja Rola, Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

 

Zawiadomienie o obronie mgr. Krzysztofa Kubiaka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 7:54

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 23 września 2022 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Krzysztofa Kubiaka

 

na temat:

Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli”,
(„Mechanism of ColE1 plasmid replication regulation by the Hfq protein of Escherichia coli”).

 

Promotor:    

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Kopromotor:    

Pani prof. Veronique Arluison z Uniwersytetu Paryskiego

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pani dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl