fbpx Komunikaty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Komunikaty

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Nagel

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 stycznia 2022 roku, 6:35

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21 stycznia 2022 roku (piątek), o godz. 13.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Anny Nagel

 

na temat:

Wpływ mikrośrodowiska guza na komórki nowotworowe raka piersi w kontekście zmian w obrębie receptora estrogenowego”,
(„The influence of tumour microenvironment on breast cancer cells in the context of changes within oestrogen receptor”).

 

Promotor:    

Prof. dr hab. Anna Żaczek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Onkologii Translacyjnej

Promotor pomocniczy:    

dr Aleksandra Markiewicz, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Onkologii Translacyjnej

Recenzenci:

Pani dr n. med. Barbara Radecka, Opolskie Centrum Onkologii

Pan prof. dr hab. Błażej Rubiś, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia, członkowie komisji jak i pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie uczestniczyć będą w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Anny Nagel

 

 

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                           

                      dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG