fbpx Komunikaty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Komunikaty

Zawiadomienie o obronie mgr Lidii Sworobowicz

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 grudnia 2020 roku, 10:15

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 29 stycznia 2021 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Lidii Sworobowicz

 

na temat:

„Filogeografia ośliczki Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) w Europie”

(„Phylogeography of water louse Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) in Europe”)

 

 

Promotor:  

Pani dr hab. Anna Wysocka, prof. UG, Katedra Genetyki i Biosystematyki, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:

Pan dr hab . Artur Osikowski, prof. UR, Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pan prof. dr hab. Roman Wenne, Pracownia Genetyki Organizmów Morskich, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,

                                                                                                                     

               Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

Zastępca Przewodniczącego

                     Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                                            

                     dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

Zawiadomienie o obronie mgr Natalii Olędrzyńskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 grudnia 2020 roku, 10:15

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 12 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Natalii Olędrzyńskiej

na temat:

„Rewizja taksonomiczna kompleksu Brachycorythis (Orchidaceae)"

("Taxonomic revision of the Brachycorythis-complex (Orchidaceae)")

 

Promotor:  

Pani dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Katedra Taksonomii Roślin  i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, obecnie Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Renata Piwowarczyk, Zakład Biologii Środowiska, Instytut Biologii,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pan dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

Zastępca Przewodniczącego

                     Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                                           

                     dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

 

Zawiadomienie o obronie mgr Lidii Gaffke

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 9:33

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 18 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Lidii Gaffke

 

na temat:

„Zmiany w procesach komórkowych jako nowy aspekt patogenezy mukopolisacharydoz: badania transkryptomiczne”,

(„Changes in cellurar processes as a new aspect of mucopolisaccharidosis pathogenicity: transcriptomic studies”).

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Witt - Instytut Genetyki Człowieka PAN

dr hab. Paweł Pomorski, prof. PAN - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne

 

Zastępca Przewodniczącego
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                         

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

Zawiadomienie o obronie mgr Igora Obuchowskiego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 grudnia 2020 roku, 13:37

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 18 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr Igora Obuchowskiego

 

na temat:

„Współpraca pomiędzy małymi białkami szoku cieplnego IbpA i IbpB w wiązaniu i późniejszej dezagregacji zdenaturowanych białek”,

(„Small heat shock proteins IbpA and  IbpB cooperate in sequestration of misfolded substrates to promote their refolding”)

 

Promotor:

Pan prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Jacek Otlewski, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski Pan dr hab. Wojciech Pokrzywa, Laboratorium Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne

 

     Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                             dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Igor Obuchowskiego 

 

Zawiadomienie o obronie mgr Karoliny Wilkowskiej

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 7:38

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 27 listopada 2020 roku o godz. 12:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Karoliny Wilkowskiej

na temat:

Wpływ poziomu ekspresji systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoRI na efektywność restrykcji inwazyjnego DNA

(„The influence of the expression level of the EcoRI restriction-modification system on the restriction effectivity of the invasive DNA”)

 

 

Promotor:

Pan dr hab. Marian Sęktas, prof. UG, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pani dr hab. Monika Radlińska, prof. UW, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Uniwersytet Warszawski

Pan dr hab. n. biol. Krzysztof Waleron, prof. GUMed, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne

 

Zastępca Przewodniczącego
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                   dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG