fbpx Komunikaty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Komunikaty

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Katarzyny Borowik

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 kwietnia 2021 roku, 12:52

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 9 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00
w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Agnieszki Katarzyny Borowik

 

na temat:

„Wpływ wybranych nanocząstek węglowych i metalicznych na aktywność modelowych niskocząsteczkowych związków biologicznie czynnych”,
(„Influence of selected carbon and metallic nanoparticles on the activity of model biologically active low molecular weight compounds”)

 

Promotor:

Pan dr hab. Jacek Piosik, prof. UG, Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:

Pani dr Anna Woziwodzka , Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Maria Bryszewska, Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki

Pan dr hab. Paweł Szroeder, prof. UKW, Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

                                              

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej: 
https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/65768/agnieszka_katarzyna_borowik

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia będzie uczestniczyła zdalnie, natomiast członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana. Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

 

Transmisja online części jawnej obrony

mgr Agnieszki Borowik

 

 

Przewodniczący

                 Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                                            

                                  dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG