Komunikaty

Zawiadomienie o obronie mgr Agnieszki Marii Necel

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 30 września  2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Agnieszki Marii Necel

 

na temat:

„Morfologiczna i molekularna charakterystyka bakteriofaga vb_Eco4M-7, wirulentnego wobec patogennych bakterii Escherichia coli O157:H7”,
(„The morphological and molecular characterization of bacteriophage vb_Eco4M-7, virulent to the pathogenic Escherichia coli O157:H7”).

 

Promotor:    

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    

Pani dr Sylwia Bloch, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Pan dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Lipiec 2022 - 13:05; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Lipiec 2022 - 13:05; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr Ewy Sroka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 października 2022 roku (piątek), godz. 10.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Ewy Sroka

 

na temat:

„The role of alternative sources of antigenic peptides for the major histocompatibility complex of class I in formation of immune responses and immune tolerance”,
(„Rola alternatywnych źródeł peptydów antygenowych dla głównego układu zgodności tkankowej klasy I w formowaniu reakcji odpornościowych i tolerancji immunologicznej”).

 

Promotor:    

prof. Robin Fahraeus, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Henryk Ciesiołka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr Loredana Saveanu, HDR, Université Paris Diderot
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                    

  dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:02; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:12; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr Marii Camili Tovar Fernandez

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 października 2022 roku (piątek), godz. 12.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Marii Camili Tovar Fernandez

 

na temat:

„Origin of antigenic peptides in MHC class I pathway”,
(„Pochodzenie peptydów antygenowych szlaku MHC klasy I”).

 

Promotor:    

prof. Robin Fahraeus, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

Promotor pomocniczy: 

dr Alicja Sznarkowska, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

 

Recenzenci:

dr hab. Nuala Mooney, INSERM UMR-S 976
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. PAN ICHB, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr hab. Beata Pająk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                    

  dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:09; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:25; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr Jagody Mantej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 października  2022 roku (piątek), o godz. 13.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Jagody Mantej

 

na temat:

„Badanie immunomodulacyjnych właściwości zewnątrzkomórkowych białek szoku termicznego w kontekście rozwoju i terapii wybranych chorób autoimmunologicznych”,
(„The study of the immunomodulatory properties of extracellular heat shock proteins in the context of the development and therapy of selected autoimmune diseases”).

 

Promotor:    

Pan dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Immunologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pan prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski, Katedra i Zakład Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Pani dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska, prof. NIO, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:31; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr. inż. Tomasza Przepióry

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 października  2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pan mgr. inż. Tomasza Przepióry

 

na temat:

„Istotność wybranych elementów pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek (DsbA, DegP, DegS i FkpA) dla wirulencji i przetrwania warunków stresowych patogenu ziemniaka, bakterii Dickeya solani”,
(„Importance of the selected elements of the extracytoplasmic protein quality control system (DsbA, DegP, DegS, FkpA) for virulence and survival under stress conditions of the potato pathogen, Dickeya solani”).

 

Promotor:    

Pani prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek, Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    

Pani dr inż. Donata Figaj, Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Monika Janczarek, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pan dr hab. Krzysztof Waleron, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:41; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr Marty Ziętek

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21 października  2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Marty Ziętek

 

na temat:

„Wpływ interakcji czynników matczynych i genetycznych na rozwój i zachowania potomstwa w mysich modelach autyzmu”,
(„Influence of interaction of maternal and genetic factors on offspring development and behaviour in mouse models of autism”).

 

Promotor:    

Pan prof. dr hab. Artur H. Świergiel, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    

Pan dr Silvestre Sampino, Zakład Embriologii Doświadczalnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Andrzej Kochański, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Pan dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ, Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:40; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr Marty Hubisz

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 28 października 2022 roku (piątek), godz. 13.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Marty Hubisz

 

na temat:

„Analiza funkcjonalna receptora GerA w przetrwalnikach Bacillus subtilis”,
(„Functional analysis of GerA germination receptor in Bacillus subtilis endospores”).

 

Promotor:    

Prof. dr hab. Michał Obuchowski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:

Dr Adam Iwanicki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Bielecki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marcin Schmidt, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                    

  dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:12; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:16; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Zawiadomienie o obronie mgr. Michała Maya

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 4 listopad 2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr. Michała Maya

 

na temat:

„Plastyczność strategii odżywiania storczyków miksotroficznych jako stadium pośredniego w ewolucji mykoheterotrofii”,
(„Plasticity of nutrition strategies in mixotrophic orchids as an intermediate stage in evolution of mycoheterotrophy”).

 

Promotor:    

Pan prof. Marc-André Selosse, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    

Pan dr Marcin Jąkalski, Międzynarodowa Agenda Badawcza, Gdański Uniwersytet Medyczny

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Emilia Brzosko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Pani prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pan dr hab. Michał Szcześniak, prof. UAM, Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 11:40; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega