fbpx nauka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 października 2021 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 8 października 2021 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Platforma Research Internship Market służąca wyszukiwaniu i umieszczaniu ofert badawczych na staże naukowe powstała jako pokłosie programu mobilności naukowców (BARI). 

 

KSB

Zapraszamy do przeczytania wywiadu o mutacjach wirusa SARS-CoV-2, epidemii i szansach przetrwania przeprowadzonego przez dr Beatę Czechowską - Derkacz z prof. dr hab. Krystyną Bieńkowską-Szewczyk, kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 9 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00
w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 


 

Ogłoszeni skierowane do studentów I i II-go roku studiów magisterskich oraz II roku studiów licencjackich (osoby które wypełniły deklaracje uczestnictwa w projekcie ProUG).

 

 

NOWE, DODATKOWE TERMINY WARSZTATÓW - Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym