fbpx MWB w projekcie POWER | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

MWB w projekcie POWER | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

MWB w projekcie POWER

POWER

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

ue

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 października 2018 roku, 7:43