fbpx Kształcenie na kierunku biotechnologia: Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej a Ranking Perspektyw | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Kształcenie na kierunku biotechnologia: Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej a Ranking Perspektyw

Kształcenie na kierunku biotechnologia: Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej a Ranking Perspektyw

Komentarz Dziekana

Szanowni Państwo,

Ostatnio ukazał się nowy ranking Perspektyw oraz ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące kierunku biotechnologia prowadzonego przez nasz Wydział. W rankingu Perspektyw zajęliśmy 6 miejsce co jest spadkiem w stosunku do poprzednich lat, w których zajmowaliśmy 2 lub 3 pozycję. Aktualna pozycja w rankingu nie jest wynikiem obniżenia jakości kształcenia ani obniżenia jakości dorobku naukowego nauczycieli akademickich naszego Wydziału. Wynika ona z zastosowania nowych kryteriów w wyniku czego dorobek naukowy nauczycieli akademickich naszego Wydziału połączono z dorobkiem pracowników Wydziału Biologii UG, którzy nie prowadzą kształcenia na kierunku biotechnologia. W efekcie obniżeniu uległy przyznane nam współczynniki obrazujące jakość badań naukowych (współczynnik kategorii naukowej spadek z 100 do 62,7 czy współczynnik TOP 10 spadek z 85,9 do 27,7).  Ponadto nie uwzględniono dorobku naukowego nauczycieli akademickich naszego Wydziału zatrudnionych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i przecież kształcących naszych studentów. To również wpłynęło na obniżenie wyznaczanych współczynników. Stosowane nowe kryteria w rankingu Perspektyw nie uwzględniają unikatowego, międzyuczelnianego charakteru kształcenia na prowadzonym przez nas kierunku.  

Pragniemy podkreślić wysoki poziom dorobku naukowego nauczycieli naszego Wydziału oraz wysoką jakość prowadzonych badań. W ostatniej ocenie parametrycznej przeprowadzanej przez MNiSW Wydział uzyskał najwyższą kategorię naukową A+. W zeszłym roku Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał status Uczelnia Badawcza.  Jakość prowadzonego kształcenia jest na najwyższym poziomie o czym świadczy uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej opisująca dobre praktyki w kształceniu i przyznająca nam akredytację kierunku biotechnologia na najdłuższy możliwy okres 5 lat. W swojej uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza „Podsumowując należy stwierdzić, że proces kształcenia na kierunku biotechnologia prowadzonym w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wyróżniającą się w skali kraju i w pełni zasługuje na przyznanie Certyfikatu Doskonałości kształcenia Doskonały kierunek.”

Z poważaniem,

Dziekan
prof. Igor Konieczny

 

PS. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 248/2020), w której szczegółowo opisano walory kształcenia na kierunku biotechnologia prowadzonym w MWB UG i GUMed.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lipca 2020 roku, 12:39