fbpx Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

 

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA

w ramach projektu NCN OPUS
„Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów”
kierownik projektu dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Oczekiwania wobec Kandydatów:

1. Tytuł magistra biotechnologii, biologii lub kierunków pokrewnych.
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej.
3. Kandydat musi spełniać wymogi określone w 
Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Doktorant będzie przeprowadzał badania dotyczące odpowiedzi transkryptomicznych Escherichia coli na inaktywacje fotodynamiczną z wykorzystaniem metody RNAseq i analizy systemowej. Doktorant będzie zobowiązany również do regularnego opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników na spotkaniach zespołu badawczego.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2022
Kwota stypendium: 5000 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 31 lipca 2022, 12:00
 

Forma składania ofert: na adres mailowy mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl z dopiskiem w tytule „konkurs Opus 22”
 

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej, pok. 102 następujące dokumenty:
1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)
2. Dokument potwierdzający status doktoranta lub (odpowiednio) oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 1 października 2022 r.
 

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 czerwca 2022 roku, 11:03