fbpx nauka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia udziela patentu na wynalazek:

 

Mieszanina szczepów bakterii antagonistycznych Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczep H440, Serratia rubidaea szczep H469 i zastosowanie do ochrony lub leczenia zakażeń roślin powodowanych przez bakterie Pectobacterium i Dickeya

Nowa publikacja dotycząca SARS-CoV2, napisana między innymi przez naszych pracowników: 
 
„Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020” 
 
Opublikowana w sierpniu w „Eurosurveilance” ,
Czy Interferon pomoże w walce z COVID-19?
 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.419246 dokonanego w dniu 2016-10-26 udziela patentu na wynalazek:
 

Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego 

 

Nowy projekt "Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami.” (Ecological biochemistry of Pectobacterium - decoding of molecular interactions between bacteria and plants.) został przyznany na lata 2020-2024 w kwocie 1 945 200 zł pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Waleron, prof. UG na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed!

doktorant

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupia doktorantów dyscypliny nauki biologiczne oraz nauki medyczne. 

MS

MSDr hab. Michał R. Szymański prof. UG, Kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej na MWB jest współautorem pracy opublikowanej na łamach czasopisma Science!

EŁ

EŁDnia 20 maja 2020 roku, na wirtualnym posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN prof. dr hab. Ewa Łojkowska została wybrana na Przewodniczącą tego Komitetu na kadencje 2020-2023!

To duży zaszczyt, serdecznie gratulujemy! 

Banecki

BB4 marca 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podczas wydarzenia swój akt nominacyjny otrzymał prof. dr hab.