fbpx Identification of impurities and degradation products | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Identification of impurities and degradation products

Identification of impurities and degradation products

Organism/model: 
general
Type of research: 
mechanism of action analysis
Contact person: 
dr Leszek Kadziński
Team: 
LABORATORY OF PHYSICAL BIOCHEMISTRY