fbpx Genotyping | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Genotyping

Genotyping

Organism/model: 
general
Type of research: 
genetic analysis
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Team: 
LABORATORY OF BIOPOLYMERS STRUCUTRE