fbpx Environmental analysis (study of pollutants, pesticides, and others) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Environmental analysis (study of pollutants, pesticides, and others)

Environmental analysis (study of pollutants, pesticides, and others)

Organism/model: 
general
Type of research: 
mechanism of action analysis and interaction
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Team: 
LABORATORY OF BIOPOLYMERS STRUCUTRE