fbpx Invited speakers | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Invited speakers | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Vascular injury accelerates the onset of ALS neurodegeneration: evidence from mouse models and patients.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 marca 2018 roku, 13:49

Speaker: Sebastian Lewandowski PhD (Karolinska Institute, MBB, Stockholm, Sweden)

Talk: Vascular injury accelerates the onset of ALS neurodegeneration: evidence from mouse models and patients.

Time: 30 June 2017, 9 am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58


Lewandowski

Efficient delivery of oxygen and nutrients is essential for correct brain function. Our studies focus on the mechanisms of vascular injury to explain dysfunction of the blood-brain barrier and decreased cerebral blood flow in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). We found that presymptomatic activation of the PDGFC pathway leads to dysfunction of the blood-brain barrier in ALS mouse models and is correlated with younger age at disease onset in mouse models and patients. Vascular injury also leads to dysfunction of the vascular basement membrane where perivascular astrocytes detach from cerebral blood vessels and increase expression of specific extracellular matrix proteins. We found that the increase of vascular basement membrane proteins in plasma of ALS patients is correlated with decreased levels of glucose brain uptake and younger age at disease onset. In summary our findings show that cerebral vessel injury can be a risk factor for young onset of ALS neurodegeneration.

ZałącznikWielkość
PDF icon CV139.66 KB

Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 marca 2018 roku, 13:49

Speaker: dr Marta Hoffman-Sommer (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Platforma Otwartej Nauki)

Talk: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

Time: 21 April 2017, 9.15am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar

Po wykładzie dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości. Planowany czas trwania (9.15-11.00).

http://biotech.ug.edu.pl/media/aktualnosci/65077/otwarta_nauka_szanse_-_wyzwania_-_kierunki


sommer

Marta Hoffman-Sommer jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk biochemicznych (2007) uzyskała w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na podstawie badań nad transportem wewnątrzkomórkowym u drożdży. Staż podoktorski odbyła na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (2010-2012) w dziedzinie modelowania matematycznego w biologii. Od roku 2012 pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się kwestiami dotyczącymi otwartej nauki, otwartych danych badawczych i zarządzania danymi, koordynuje ogólnopolskie Repozytorium Otwartych Danych RepOD i reprezentuje Krajowe Biuro Otwartego Dostępu projektu OpenAIRE.

Forward genetic studies of gene essentiality and sporulation in Clostridium difficile

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 marca 2018 roku, 13:48

Speaker: dr Marcin Dembek (Institute for Cell and Molecular Biosciences, Newcastle University, UK)

Talk: Forward genetic studies of gene essentiality and sporulation in Clostridium difficile

Time: 24 March 2017, 9am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


,kj

Marcin Dembek obtained his master’s degree in 2009 at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG while studying the potential application of B. subtilis spores as an antigen delivery platform for use in the development of an oral vaccine against Helicobacter pylori. He went on to secure a Wellcome Trust PhD scholarship at Imperial College London to develop genome-wide approaches to studying sporulation and germination in Clostridium difficile. In 2013, he took up a post-doctoral position at the Jenner Institute, University of Oxford to work on the development of novel vaccine candidates against malaria before being offered a research associate position in Dr. Paula Salgado’s lab at Newcastle University where he studies the structure and function of potential drug targets in C. difficile. His current work is primarily aimed at understanding the organisation of the ‘molecular machinery’ involved in the engulfment stage of sporulation.

Dr Dembek is a member of the Microbiology Society and an active part of the Polish scientific community in the UK. In 2014, he co-founded Getty Science, an online publication platform aimed at researcher who wish to share their work through creative writing and illustration, as part of a close collaboration with the annual ‘Science. Polish Perspectives’ meeting.

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract547.68 KB

Structural basis of DNA replication and repair in human mitochondria

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:45

Speaker: dr Michał Szymański

Talk: Structural basis of DNA replication and repair in human mitochondria

Time: 13 January 2017, 10am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


,kjMichal Roman Szymanski is a Research Scientist in the Department of Pharmacology at the University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas. He obtained a Bachelor of Science in Biochemical and Biophysical Sciences from the University of Houston in 2007 working on structural and functional characterization of HMW1B, a membrane protein from Haemophilus influenzae. In 2011, he received his PhD degree in Biochemistry from the University of Texas Medical Branch at Galveston, Texas for the work on “Helicase initiated assembly of macromolecular machines involved in DNA replication and repair”. In 2012-13, as a Jeane B. Kempner Postdoctoral Fellow, he studied the assembly of E.coli primosome with Professor Wlodek M. Bujalowski. In 2013 he moved to the Pharmacology Department at UTMB to study the structural basis for human mitochondrial DNA replication and antiviral drug toxicity.

Inflammatory signalling from the endocytic pathway

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:45

Speaker: prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

d

Talk: Inflammatory signalling from the endocytic pathway

Time: 20 January 2017

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


gfAbsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek biologia molekularna, 1992), uzyskała stopień doktora w dziedzinie genetyki na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1997 roku. Odbyła staże podoktorskie w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu (1998-2000) oraz w Instytucie Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki w Dreźnie (2001-2004). Od roku 2005 kierownik Laboratorium Biologii Komórki w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2008, a tytuł profesora w 2013.

Jej badania z dziedziny biologii komórki dotyczą mechanizmów molekularnych, które integrują transport błonowy, w szczególności endocytozę, z wewnątrzkomórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi. Odkryła m. in. odrębną populację wczesnych endosomów w komórce, tzw. endosomy APPL. Wraz ze swoim zespołem scharakteryzowała nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji przekazywania sygnałów oraz transkrypcji, a także rolę endosomów jako platform sygnałowych dla receptorów czynników wzrostu i cytokin.

Współautorka ponad 40 publikacji cytowanych ponad 2100 razy. Wygłosiła kilkadziesiąt referatów i wykładów na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach oraz w zagranicznych instytucjach naukowych. Laureatka stypendiów Austrian Science Fund (FWF), Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) oraz L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki. Laureatka prestiżowych grantów zagranicznych: Wellcome Trust International Senior Research Fellowship (2006-2012) oraz Howard Hughes Medical Institute International Research Scholar (2006-2010). Kierowniczka grantów finansowanych przez Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, Narodowe Centrum Nauki (grant MAESTRO), Unię Europejską, Towarzystwo Maxa Plancka i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panelistka m. in. European Research Council (LS3 starting grants), Agence Nationale de la Recherche (ANR) z Francji, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) z Niemiec. Członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Promotorka 7 zakończonych przewodów doktorskich.

Culture of Innovation; Practitioner’s Perspective

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:45

Speaker: dr hab. Mieczyslaw (Mietek) Mazurek

Talk: Culture of Innovation; Practitioner’s Perspective

Time: 13 January 2017, 9.00 a.m.

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


mazurek

Culture of Innovation; Practitioner’s Perspective - What is true in science: “publish or perish”, in the market place translates into: “innovate or die”. Innovation is one of the key tools necessary to win in the competitive economies; innovation not only in technology, but also in processes and business models. This seminar will combine some examples and general remarks from literature regarding the subject matter with examples and observations of a researcher immersed in the creative environment of one of the most innovative global enterprises – 3M Company. A need for “systems thinking” in designing and implementing truly innovative solutions will be emphasized.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstrakt150.25 KB

Rabbit Pluripotent Stem Cells: Interest and State of Art.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:46


insremSpeaker: dr Marielle Afanassieff (Inserm, Universit Paris)

Talk: Rabbit Pluripotent Stem Cells: Interest and State of Art.

Time: 28 October 2016, 9.00 a.m.

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar

marielle

Linking viral immune evasion with cell proliferation - Epstein-Barr virus encoded EBNA1

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:46

Speaker: Prof. Robin Fahraeus (Inserm, Universit Paris)insrem

Talk: Linking viral immune evasion with cell proliferation - Epstein-Barr virus encoded EBNA1

Time: 7 October 2016

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


Robin Fah

Prof. Robin Fahraeus is Director of Research at the French Inserm. His team is located at the Institute Genetique Moleculair in Paris. He is member of the French Cancer Institute, the Mazaryk Cancer Institute in Brno, Czech Republic and Umea University, Sweden. He did his M.D. and PhD at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden in 1993. This was followed by a post doc training with Sir David Lane in Dundee, UK. He was Head of R&D at the Cyclacel Biotech Ltd before setting up his own academic research group with support from the Cancer Research UK. In 2004 he moved to France to become Research Director and work on physiological implications of mRNA translation in the p53 and the MHC class I pathways.  The team has explored viral mechanisms of immune evasion and how this is linked to alternative sources of peptides for the MHC class I pathway.  Works on the activation of p53 have shown how signaling pathways use the p53 mRNA to differentiate p53 activity following different cellular stresses. Dr Fahraeus team is currently world leading group in the studies on the source of MHC class I presented peptides. Their work contributed to understanding fundamental aspects of the processes allowing the immune system to detect self from non-self and for viral evasion of the immune system. The aim of their present research is to identify and evaluate intracellular targets for novel anti-cancer therapies. Dr Fahraeus is the author of over 80 publications in leading scientific journals, including Science, Nature, Nature Communications, PNAS, Oncogene and others. 

Wykład inauguracyjny 2016/2017 "Składanie pre-mRNA – molekularna gra w Scrabble" Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:46

Speaker: Prof. dr hab. Zofii Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań)UAM

Talk: Składanie pre-mRNA - molekularna gra w Scrabble

Time: 5 October 2016, 12:00

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58, Aula

Category: Invited Lecture, Inauguration of the academic year


Szweykowska

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. dr hab. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu "Składanie pre-mRNA – molekularna gra w Scrabble". Wykład uhonoruje tegoroczną inaugurację roku akademickiego, która odbędzie 5 pażdziernika o 1200 w Auli na MWB, Instytut Biotechnologii Abrahama 58.

Tytuł magistra: 1980 biologii, UAM    Stopień doktora nauk biologicznych: 1986, UAM    Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych: 1995, UAM     Tytuł profesora nauk biologicznych: 2001, UAM

Postdok: stypendium Aleksandra von Humboldta: 1988-1990, Uniwersytet w Wuerzburgu, Niemcy Stypendium EMBO, 1993, CNRS, Gif-sur Yvette, Francja
Kierownik Zakładu Ekspresji Genów (od 1996) Dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii (od 2000) na Wydziale Biologii UAM Blisko 70 prac widocznych w WoS

Tematyka: Badania dotyczą metabolizmu RNA, obecnie koncentrują się nad splicingiem i biogenezą i funkcjami mikroRNA roślin. Najważniejsze odkrycia: (1) odkryła wraz ze współpracownikami, że geny mikroRNA są długie i zawierają introny. (2) Intron lub aktywne miejsce 5’ splicingowe stymuluje biogenezę roślinnych mikroRNA obecnych w egzonie powyżej intronu, natomiast w przypadku intronowych mikroRNA jest odwrotnie: wydajny splicing i aktywne miejsce 5’ splicingowe hamują biogenezę mikroRNA . (3) Wyciszenie z pomocą sztucznego mikroRNA genu CBP80 ziemniaka zwiększa tolerancję rośliny na okresowy niedobór wody. (4) Zahamowanie krzewienia jęczmienia w stresie wysokiej temperatury jest związane z indukcją mikroRNA 444. (5) W wątrobowcu P.endiviifolia odkryto obecność kilku mikroRNA podobnych do mikroRNA glonów. Fakt ten wskazuje, że rośliny te lokują się u korzenia drzewa filogenetycznego roślin lądowych.

 


Role of the complement system in cancer progression and therapy

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 11:47

Speaker: Marcin Okrój, PhD

Talk: Role of the complement system in cancer progression and therapy.

Time: 26 February 2016, 9.00

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


Marcin OkrójMarcin Okrój obtained his master degree at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-AMG (Gdańsk, Poland) in 1999, then continued his scientific career at the same place as a PhD student under the supervision of prof. Jacek Bigda. He participated in two projects granted by Polish State Commitee for Scientific Research (KBN), which involved the role of cell adhesion as well as antiangiogenic compound TNP-470 in growth of rodent melanomas. Irrespectively of the main scientific activity, he was also involved in several side-projects concerning antimicrobial peptides. In 2003, as a beneficient of Marie-Curie Program, he obtained 6-month training at the Free University of Amsterdam (Amsterdam, The Netherlands) and finally defended his PhD thesis in 2004.

After working for 1 year at Pasteur Institute (Paris, France), Dr Okrój joined the team of prof. Anna Blom at Lund University (Malmö, Sweden), which was engaged into innate immunity and especially the complement system. In 2010 he obtained support from Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) and initiated an independent line of research focused on the role of complement in tumor progression, identification of novel complement inhibitors and design of new immunological methods.

Currently Dr Okrój is a principal investigator within two projects funded by National Science Centre (NCN, Poland): i) ¨Role of the complement system in tumorigenesis and therapeutic approaches.¨ (Sonata Bis) and ii) ¨Functional characteristics and therapeutic potential of gain-of-function mutations in complement C2 protein.¨ (Harmonia). He is the author of 30 peer-reviewed publications and named as inventor in one patent. Dr Okrój is a member of International Complement Society, European Complement Network and research program Biomarkers in Cancer Medicine (BioCare).

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract93.31 KB

Strony