fbpx Diagnosis of genetic diseases | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Diagnosis of genetic diseases

Diagnosis of genetic diseases

Organism/model: 
general
Type of research: 
genetic analysis
Contact person: 
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Team: 
LABORATORY OF MOLECULAR DIAGNOSTICS