fbpx Building of models of biomolecular interaction systems | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Building of models of biomolecular interaction systems

Building of models of biomolecular interaction systems

Organism/model: 
general
Type of research: 
bioinformatics
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Team: 
LABORATORY OF BIOMOLECULAR SYSTEMS SIMULATIONS