fbpx Beckman LS 6000 TA | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Beckman LS 6000 TA

Beckman LS 6000 TA

Licznik scyntylacyjny LS 6000 wyprodukowany przez Beckman jest zaawansowanym urządzeniem oferującym dużą elastyczność. LS 6000 jest wyposażony w analizator posiadający 32768 kanałów, które pozwalają na uzyskiwanie wyników ośmiokrotnie dokładniejszych od standardowych liczników. Konwencjonalne cieczowe liczniki scyntynacyjne są w stanie rejestrować fotony o energii 0,5keV w odróżnieniu od tego modelu, który już rejestruje fotony o energii 0,06keV. Dzięki temu dolna granica wykrywalności ilości rozpadów na minutę (DPM) jest bardzo niska. Zostało to osiągnięte dzięki zastosowaniu czujników o niskim poziomie szumów własnych i automatycznemu wykrywaniu koloru próbki i jego korekcji. Pogramy pracy licznika bazujące na analiza pojedynczego statywu, pojedynczych fotonów lub próbek zawierających dwa różne źródła promieniowania są łatwe w użyciu dzięki zastosowaniu kart kodowych. Wprowadzanie programów użytkowników również umożliwia wybór odpowiedniego izotopu. Domyślna konfiguracja zakłada analizę promienowania trytu w kanale 1. Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia zakresu rejestrowanego promieniowania.


The Beckman LS 6000 Liquid Scintillation Counter is a high-performing system that offers flexibility of use. This model can freely function without an external computer. LS 6000 units are equipped with a 32,768 channel multichannel analyzer, delivering a resolution eight times more effective than the standard. Conventional liquid scintillation counters only produce 0.5 keV per channel as opposed to the 0.06 keV per channel from this model. This feature sets the basis for disintegrations per minute (DPM) results without quench curves, a precise quench monitor, superior results for multi-label studies and automatic color detection and correction. Program selection for this Beckman liquid scintillation counter which includes single racks, single photon counting and dual label studies are accomplished through the use of command cards. Entering user programs into the Beckman LS 6000 counter involves isotope selection. This choice sets the spectrometer windows instead of the actual window energies. Opt for the default 3H configuration when tritium in channel 1 is desired. This Beckman liquid scintillation counter also comes equipped with manual window setting.

Przejdz do / Go to : Pracownia izotopowa / Isotope Laboratory

Contact person: dr hab. Rafał Dutkiewicz

Laboratory: 
Pracownia Izotopowa / Isotope Laboratory
Team: 
Zespół Laboratoriów Specjalistycznych / Core Facility Laboratories
Manufacturer/model: 
Beckman
sdf