fbpx Analysis of modulation of biological activity of compounds | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Analysis of modulation of biological activity of compounds

Analysis of modulation of biological activity of compounds

Organism/model: 
general
Type of research: 
mechanism of action analysis and interaction
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Jacek Piosik
Team: 
LABORATORY OF BIOLOGICAL PLANT PROTECTION