fbpx Analysis of lipid content and composition in samples of plant origin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Analysis of lipid content and composition in samples of plant origin

Analysis of lipid content and composition in samples of plant origin

Organism/model: 
plants
Type of research: 
lipidomic analysis
Contact person: 
Prof. dr. hab. Antoni Banaś
Team: 
LABORATORY OF PLANT BIOCHEMISTRY