fbpx Analysis of interactions controlling the biopolymers folding process | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Analysis of interactions controlling the biopolymers folding process

Analysis of interactions controlling the biopolymers folding process

Organism/model: 
general
Type of research: 
bioinformatics
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Team: 
LABORATORY OF BIOPOLYMERS STRUCUTRE