fbpx Analysis of food products (contamination, antibiotics, toxins) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Analysis of food products (contamination, antibiotics, toxins)

Analysis of food products (contamination, antibiotics, toxins)

Organism/model: 
general
Type of research: 
mechanism of action analysis and interaction
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Team: 
LABORATORY OF BIOPOLYMERS STRUCUTRE