fbpx Analysis of biochemical pathways of lipid metabolism of plants | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Analysis of biochemical pathways of lipid metabolism of plants

Analysis of biochemical pathways of lipid metabolism of plants

Organism/model: 
plants
Type of research: 
basic research
Contact person: 
Prof. dr. hab. Antoni Banaś
Team: 
LABORATORY OF PLANT BIOCHEMISTRY