fbpx Dominika Czaplińska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dominika Czaplińska

Dominika Czaplińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2019 roku

magister Biotechnologii

Dominika Czaplińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie biologiczne i kliniczne kinaz RSK w progresji raka piersi”

„Clinical and biological significance of RSK kinases in breast cancer progression”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Żaczek

Promotor pomocniczy: dr hab. Rafał Sebastian Sądej
Recenzenci: dr hab. Renata Duchnowska, prof. WIM, prof. dr hab. Jacek Józef Otlewski

Dyplom nr 4393.


Gdańsk, 01 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract93.5 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie209.26 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1183.02 KB
PDF icon Recenzja 2320.83 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 13:56
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 marca 2019 roku, 14:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana