Aleksandra Małgorzata Rapacka-Zdończyk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Aleksandra Małgorzata Rapacka-Zdończyk

Tytuł: 
Mechanizmy adaptacji Staphylococcus aureus do stresu oksydacyjnego indukowanego metodą fotodynamiczną
Tytuł w języku obcym: 
Mechanisms of Staphylococcus aureus adaptation to oxidative stress induced with photodynamic method
Promotor: 
Prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski
Promotor pomocniczy: 
Dr hab. Mariusz Grinholc
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

11 października 2013

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Tadeusz Sarna
  • Dr hab. Beata Krawczyk

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract72.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie74.92 KB