Wojciech Aleksy Potocki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Wojciech Aleksy Potocki

Tytuł: 
Białka adsorbowane na przetrwalnikach Bacillus subtilis jako szczepionka przeciwko Clostridium difficile
Tytuł w języku obcym: 
Protein adsorber on spores of Bacillus subtilis as a vaccine against Clostridium difficile
Promotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Promotor pomocniczy: 
Dr Krzysztof Hinc
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

11 października 2013