fbpx Bartosz Krzysztof Głąb | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Bartosz Krzysztof Głąb

Bartosz Krzysztof Głąb

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 kwietnia 2018 roku

magister Biotechnologii

Bartosz Krzysztof Głąb

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka biochemiczna i potencjalne znaczenie fizjologiczne acylotransferaz acylo-CoA:glicerolo-3-fosfocholina”

„Biochemical characterisation and potential physiological function of acyl-CoA:glycero-3-phosphocholine acyltransferases”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Banaś

Kopromotor: prof. Anders S. Carlsson, Department of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences

Recenzenci: dr hab. Dariusz Latowski, prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Dyplom nr 4271.


Gdańsk, 11 kwietnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract45.64 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie59.61 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.09 MB
PDF icon Recenzja 23.47 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:27
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 lipca 2018 roku, 13:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana