Mirosława Małgorzata Panasiuk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Mirosława Małgorzata Panasiuk

Tytuł: 
Mechanizm molekularny bezpośredniej transmisji międzykomórkowej alfaherpeswirusów
Tytuł w języku obcym: 
Molecular Mechanism of Cell-to-Cell Spread of Alphaherpesviruses
Promotor: 
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

05 lipca 2013

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
  • Dr hab. Edyta Paradowska