Marcin Augustyniak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister inżynier Elektroniki i Telekomunikacji

Marcin Augustyniak

Tytuł: 
Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 
Tytuł w języku obcym: 
Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity
Promotor: 
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Kopromotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

14 czerwca 2013

Recenzenci

  • Dr hab. inż. Aleksander Herman
  • Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
  • Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract117.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie121.51 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.66 MB
PDF icon recenzja 2605.1 KB
PDF icon recenzja 39.27 MB