Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska

Tytuł: 
Metody detekcji oraz charakterystyka genetyczna bakulowirusów infekujących gąsienice żerujące na drzewach o znaczeniu gospodarczym
Tytuł w języku obcym: 
Methods of detection and genetic characterization of baculoviruses infecting caterpillars feeding on economically important trees
Promotor: 
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Kopromotor: 
Dr hab. Iwona Skrzecz, prof. IBLes z Instytutu Badawczego Leśnictwa
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

12 kwietnia 2013

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Ewa Szołajska
  • Prof. dr hab. Marek Tomalak