Michał Rogaczewski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Michał Rogaczewski

Tytuł: 
Koewolucja mitochondrialnych  białek opiekuńczych uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych
Promotor: 
Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

11 stycznia 2013