fbpx Grzegorz Marek Gołuński | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Grzegorz Marek Gołuński

Grzegorz Marek Gołuński

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 lipca 2018 roku

magister Biotechnologii

Grzegorz Marek Gołuński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metyloksantyny jako modulatory antybiotyków antracyklinowych i aromatycznych mutagenów – analiza oddziaływań z DNA oraz aktywności biologicznej”

„Methylxanthines as modulators of anthracycline antibiotics and aromatic mutagens – analysis of interactions with DNA and biological activity”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Piosik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Anna Woziwodzka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jolanta Tarasiuk, dr hab. Olga Wesołowska

Dyplom nr 4317.


Gdańsk, 10 lipca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract336.88 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie339.24 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1314.66 KB
PDF icon recenzja 2341.23 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 10:38
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 9:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana