Kamil Krystian Belau | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister biotechnologii

Kamil Krystian Belau

Tytuł: 
Zastosowanie mezoskopowych pól siłowych do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w procesie tworzenia kapsyd wirusowych
Tytuł w języku obcym: 
The usage of coarse-grained force fields in predicting intermolecular interactions in the viral capsid formation process
Promotor: 
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Kopromotor: 
Prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

01 czerwca 2012