Iwona Piątek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

mgr biotechnologii

Iwona Piątek

Tytuł w języku obcym: 
System for heterologous proteins display on the surface of Bacillus subtilis spores
Promotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Kopromotor: 
Prof. Ezio Ricca (Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Włochy)
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

01 czerwca 2012

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Antoni Banaś
  • Dr hab. Izabela Święcicka, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku