Michał Grabowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biologii w zakresie biologii molekularnej

Michał Grabowski

Tytuł: 
Analiza wybranych czynników molekularnych wpływających na poziom homocysteiny w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu
Tytuł w języku obcym: 
Analysis of selected molecular factors affecting the homocysteine level in the pathogenesis of ischemic stroke
Promotor: 
Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

27 kwietnia 2012

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Jan Jacek Kaczor
  • Dr hab. Patrycja Koszałka

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract42.1 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie54.79 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 13.81 MB
PDF icon recenzja 25.46 MB