Alicja Skrla | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biologii w zakresie biologii molekularnej

Alicja Skrla

Tytuł: 
Znaczenie oddziaływań pomiędzy domenami M i NBD1 dla aktywności białka opiekuńczego ClpB z Escherichia coli
Promotor: 
prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

21 czerwca 2011