Adam Kawiński | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Adam Kawiński

Tytuł: 
Charakterystyka metabolizmu materiałów zapasowych w kiełkujących nasionach roślin oleistych magazynujących woski
Promotor: 
Prof. dr hab. Antoni Banaś
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

26 listopada 2010