Seminaria wydziałowe | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

IFB seminar's schedule for 2017/2018 academic year

poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:30

IFB seminar's schedule for 2017/2018 academic year [for more information please click a speaker's name].

Please check it regularly:

Speaker Research group Date
    13.10.2017
    20.10.2017
    27.10.2017
    03.11.2017
    10.11.2017
    17.11.2017
    24.11.2017
    01.12.2017
    08.12.2017
5th IFB Reporting session 15.12.2017
    04.01.2018
    11.01.2018
    18.01.2018
    25.01.2018
    22.02.2018
    02.03.2018
    09.03.2018
    16.03.2018
    23.03.2018
    13.04.2018
    20.04.2018
    27.04.2018
    11.05.2018
    18.05.2018
    25.05.2018
    06.06.2018

 

With any questions related to seminar please contact with: prof. dr hab. Michał Obuchowski

ZałącznikWielkość
Plik Abstract template58.17 KB

Vascular injury accelerates the onset of ALS neurodegeneration: evidence from mouse models and patients.

środa, 24 maja 2017 roku, 12:59

Speaker: Sebastian Lewandowski PhD (Karolinska Institute, MBB, Stockholm, Sweden)

Talk: Vascular injury accelerates the onset of ALS neurodegeneration: evidence from mouse models and patients.

Time: 30 June 2017, 9 am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58


Lewandowski

Efficient delivery of oxygen and nutrients is essential for correct brain function. Our studies focus on the mechanisms of vascular injury to explain dysfunction of the blood-brain barrier and decreased cerebral blood flow in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). We found that presymptomatic activation of the PDGFC pathway leads to dysfunction of the blood-brain barrier in ALS mouse models and is correlated with younger age at disease onset in mouse models and patients. Vascular injury also leads to dysfunction of the vascular basement membrane where perivascular astrocytes detach from cerebral blood vessels and increase expression of specific extracellular matrix proteins. We found that the increase of vascular basement membrane proteins in plasma of ALS patients is correlated with decreased levels of glucose brain uptake and younger age at disease onset. In summary our findings show that cerebral vessel injury can be a risk factor for young onset of ALS neurodegeneration.

ZałącznikWielkość
PDF icon CV139.66 KB

Targeted therapy in mesenchymal diseases - preclinical drug testing in vivo

środa, 24 maja 2017 roku, 14:10

Speaker: Dr Agnieszka Wożniak (Leuven Cancer Institute, Belgium)

Talk: Targeted therapy in mesenchymal diseases - preclinical drug testing in vivo

Time: 26 May 2017, 9 am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58


woźniak

ZałącznikWielkość
PDF icon Bio115.33 KB

Mechanisms of RNA-directed DNA methylation

środa, 24 maja 2017 roku, 13:02

Speaker: dr Andrzej T. Wierzbicki (University of Michigan Department of Molecular, Cellular, and Developmental Biology (MCDB), USA)

Talk: Mechanisms of RNA-directed DNA methylation

Time: 22 May 2017, 15pm

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58


Wierzbicki

RNA-directed DNA methylation is a conserved process where small RNAs target transposons and other sequences for repression by establishing chromatin modifications. A central element of this process is long noncoding RNA (lncRNA) which has been proposed to serve as a binding scaffold for small RNAs and associated proteins. In Arabidopsis thaliana, this lncRNA is produced by a specialized RNA polymerase known as Pol V. Pol V transcripts serve as a binding scaffold for several RNA-binding proteins, which mediate the recruitment of chromatin modifying enzymes. These enzymes contribute to the repression of transposon activity and help determine the boundaries between heterochromatic transposons and their euchromatic environment. RNA-directed DNA methylation has also been implicated in controlling organization of chromosomes, which may explain how it affects expression of distant genes.

ZałącznikWielkość
PDF icon CV 271.28 KB

Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

środa, 12 kwietnia 2017 roku, 9:09

Speaker: dr Marta Hoffman-Sommer (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Platforma Otwartej Nauki)

Talk: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

Time: 21 April 2017, 9.15am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar

Po wykładzie dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości. Planowany czas trwania (9.15-11.00).

http://biotech.ug.edu.pl/media/aktualnosci/65077/otwarta_nauka_szanse_-_wyzwania_-_kierunki


sommer

Marta Hoffman-Sommer jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk biochemicznych (2007) uzyskała w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na podstawie badań nad transportem wewnątrzkomórkowym u drożdży. Staż podoktorski odbyła na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (2010-2012) w dziedzinie modelowania matematycznego w biologii. Od roku 2012 pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się kwestiami dotyczącymi otwartej nauki, otwartych danych badawczych i zarządzania danymi, koordynuje ogólnopolskie Repozytorium Otwartych Danych RepOD i reprezentuje Krajowe Biuro Otwartego Dostępu projektu OpenAIRE.

Forward genetic studies of gene essentiality and sporulation in Clostridium difficile

poniedziałek, 6 marca 2017 roku, 13:16

Speaker: dr Marcin Dembek (Institute for Cell and Molecular Biosciences, Newcastle University, UK)

Talk: Forward genetic studies of gene essentiality and sporulation in Clostridium difficile

Time: 24 March 2017, 9am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


,kj

Marcin Dembek obtained his master’s degree in 2009 at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG while studying the potential application of B. subtilis spores as an antigen delivery platform for use in the development of an oral vaccine against Helicobacter pylori. He went on to secure a Wellcome Trust PhD scholarship at Imperial College London to develop genome-wide approaches to studying sporulation and germination in Clostridium difficile. In 2013, he took up a post-doctoral position at the Jenner Institute, University of Oxford to work on the development of novel vaccine candidates against malaria before being offered a research associate position in Dr. Paula Salgado’s lab at Newcastle University where he studies the structure and function of potential drug targets in C. difficile. His current work is primarily aimed at understanding the organisation of the ‘molecular machinery’ involved in the engulfment stage of sporulation.

Dr Dembek is a member of the Microbiology Society and an active part of the Polish scientific community in the UK. In 2014, he co-founded Getty Science, an online publication platform aimed at researcher who wish to share their work through creative writing and illustration, as part of a close collaboration with the annual ‘Science. Polish Perspectives’ meeting.

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract547.68 KB

Structural basis of DNA replication and repair in human mitochondria

poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku, 14:32

Speaker: dr Michał Szymański

Talk: Structural basis of DNA replication and repair in human mitochondria

Time: 13 January 2017, 10am

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


,kjMichal Roman Szymanski is a Research Scientist in the Department of Pharmacology at the University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas. He obtained a Bachelor of Science in Biochemical and Biophysical Sciences from the University of Houston in 2007 working on structural and functional characterization of HMW1B, a membrane protein from Haemophilus influenzae. In 2011, he received his PhD degree in Biochemistry from the University of Texas Medical Branch at Galveston, Texas for the work on “Helicase initiated assembly of macromolecular machines involved in DNA replication and repair”. In 2012-13, as a Jeane B. Kempner Postdoctoral Fellow, he studied the assembly of E.coli primosome with Professor Wlodek M. Bujalowski. In 2013 he moved to the Pharmacology Department at UTMB to study the structural basis for human mitochondrial DNA replication and antiviral drug toxicity.

Inflammatory signalling from the endocytic pathway

poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku, 9:06

Speaker: prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

d

Talk: Inflammatory signalling from the endocytic pathway

Time: 20 January 2017

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


gfAbsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek biologia molekularna, 1992), uzyskała stopień doktora w dziedzinie genetyki na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1997 roku. Odbyła staże podoktorskie w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu (1998-2000) oraz w Instytucie Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki w Dreźnie (2001-2004). Od roku 2005 kierownik Laboratorium Biologii Komórki w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2008, a tytuł profesora w 2013.

Jej badania z dziedziny biologii komórki dotyczą mechanizmów molekularnych, które integrują transport błonowy, w szczególności endocytozę, z wewnątrzkomórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi. Odkryła m. in. odrębną populację wczesnych endosomów w komórce, tzw. endosomy APPL. Wraz ze swoim zespołem scharakteryzowała nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji przekazywania sygnałów oraz transkrypcji, a także rolę endosomów jako platform sygnałowych dla receptorów czynników wzrostu i cytokin.

Współautorka ponad 40 publikacji cytowanych ponad 2100 razy. Wygłosiła kilkadziesiąt referatów i wykładów na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach oraz w zagranicznych instytucjach naukowych. Laureatka stypendiów Austrian Science Fund (FWF), Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) oraz L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki. Laureatka prestiżowych grantów zagranicznych: Wellcome Trust International Senior Research Fellowship (2006-2012) oraz Howard Hughes Medical Institute International Research Scholar (2006-2010). Kierowniczka grantów finansowanych przez Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, Narodowe Centrum Nauki (grant MAESTRO), Unię Europejską, Towarzystwo Maxa Plancka i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panelistka m. in. European Research Council (LS3 starting grants), Agence Nationale de la Recherche (ANR) z Francji, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) z Niemiec. Członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Promotorka 7 zakończonych przewodów doktorskich.

Culture of Innovation; Practitioner’s Perspective

poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku, 8:53

Speaker: dr hab. Mieczyslaw (Mietek) Mazurek

Talk: Culture of Innovation; Practitioner’s Perspective

Time: 13 January 2017, 9.00 a.m.

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar


mazurek

Culture of Innovation; Practitioner’s Perspective - What is true in science: “publish or perish”, in the market place translates into: “innovate or die”. Innovation is one of the key tools necessary to win in the competitive economies; innovation not only in technology, but also in processes and business models. This seminar will combine some examples and general remarks from literature regarding the subject matter with examples and observations of a researcher immersed in the creative environment of one of the most innovative global enterprises – 3M Company. A need for “systems thinking” in designing and implementing truly innovative solutions will be emphasized.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstrakt150.25 KB

Rabbit Pluripotent Stem Cells: Interest and State of Art.

poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku, 8:54


insremSpeaker: dr Marielle Afanassieff (Inserm, Universit Paris)

Talk: Rabbit Pluripotent Stem Cells: Interest and State of Art.

Time: 28 October 2016, 9.00 a.m.

Venue: Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Abrahama 58

Category: Faculty seminar

marielle

Strony